Învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine!

Karețchi A.


Back to top